top of page

RAZUMEVANJE PARAMETARA IZ  KRVI VAŠEG LJUBIMCA

Testovi  krvi  nam  omogućavaju   da  utvrdimo zdravstveno  stanje  i  uzroke bolesti  vašeg ljubimca , tačno, sigurno  i  brzo, kao  i  kontrolu  terapije. U tekstu ispod možete pogledati koji parametri iz krvi ukazuju na poremećenu funkciju organizma Vašeg ljubimca.

VETERINARSKA ANMBULANTA
KOMPLETNA KRVNA SLIKA (KKS)

Najčešći test, KKS  daje  informacije o hidriranosti organizma, anemiji, funkciji zgrušavanja krvi, i sposobnosti imunog  sistema  da odgovori na štetne  agense. 

 

 • HCT (hematokrit)  pokazuje  procenat crvenih  krvnih  zrnaca, radi otkrivanja anemije  ili dehidracije.

 • Hb i  MCHC (hemoglobin i  koncentracija hemoglobina u eritrocitima ) meri hemoglobin je pigment za koji je vezan kiseonik u crvenim krvnim zrncima.

 • GRN i  L/M (granulociti i limfociti/monociti) su specifični tipovi belih krvnih zrnaca

 • BKZ (bela krvna zrnca) broji,klasifikuje i  meri ćelije imunološkog sistema. Povećanje ili smanjenje ukazuje na određenu  bolest ili infekciju.

 • EO (eozinofinli granulociti) su specifičan tip belih krvnih zrnaca  koji,ako su povišeni, mogu ukazati na  postojanje  alergije ili  parazitane infekcije.

 • TRO (trombociti) ćelije koje sprečavaju krvarenje, stvarajući krvni ugrušak.

 • RET (retikulociti) su nezrela crvena krvna zrnca. Njihovo smanjenje ili povećanje pomaže nam u klasifikovanju  anemija.

 

ДЕЖУРНИ ВЕТЕРИНАР
HORMONI
 • T4 (tiroksin) je tiroidni hormone. Smanjeni nivo je čest znak hipotireoidizma kod pasa, dok  povišen nivo ukazuje na hipertireoidizam kod mačaka.

VETERINARSKA AMBULANTA
BIOHEMIJSKI PROFIL SERUMA

Ovi  značajni testovi ocenjuju funkciju organa,  status elektrolita, nivo  hormona, i još mnogo toga.

 

 • ALB (albumin) je serumski protein koji pomaže pri proceni hidriranosti, krvarenja, zdravlja creva, jetre i bubrega.

 • ALKP/ALP (alkalna fosfataza) ukazuje na oštećenje jetre, Kušingovu bolest i aktivni rast kostiju kod mladih zivotinja.

 • ALT (alanin aminotransferaza) je indikator aktivnog oštećenja jetre,ali ne ukazuje na uzrok.

 • AST (aspartat aminotransferaza) povećanje ovog parametra ukazuje  na oštećenje jetre,srca i skeletne muskulature.

 • UREA (azot i urea u krvi) oslikava funkciju bubrega. Povećan nivo azota u krvi  naziva se azotemija i uzrokovan je oštećenjem bubrega, jetre i srca,opstrukcijom uretre,šokom i dehidracijom.

 • Ca (kalcijum) odstupanja od normalnih vrednosti mogu ukazati na razna oboljenja.Tumori, hiperparatireoidizam, oboljenje bubrega i nizak nivo albumina su samo neka od oboljenja koji nastaju kada se poremeti nivo kalcijuma.

 • CHOL (holesterol) se koristi kao dodatak u dijagnostikovanju hipotiroidizma, oboljenja jetre, Kušingove bolesti  i  dijabetes melitusa.

 • Cl (hlor) je elektrolit koji se često gubi  povraćanjem i kod Adisonove bolesti. Povišenje često ukazuje na dehidraciju.

 • Kortizol je hormon koji se meri u testovima za Kušingovu bolest (mala doza deksametazona suzbija test) i Adisonovu bolest (ACTH  stimulira test).

 • CRET (kreatinin) Odražava funkciju bubrega. Ovaj test pomaže da se utvrdi da li je povišena UREA  posledica oštećenja bubrega ili nečeg drugog.

 • GGT (gama-glutamil transpeptidaza) je enzim koji,kada je povećan ukazuje na oštećenje jetre ili povećanje kortikosteroida.

 • GLOB (globulin) je krvni protein koji je često povećan usled hronične inflamacije  i u određenim stadijumima bolesti.

 • GLU (glukoza) je krvni šećer. Povećan nivo ukazuje na dijebetes melitus ili na stres. Nizak nivo može da uzrokuje kolaps, napade ili komu.

 • K (kalijum) je elektrolit koji se gubi  povraćanjem, dijarejom,  prekomernim mokrenjem. Povećan nivo ukazuje na oštećenje bubrega, Adisonovu bolest,  dehidraciju i opstrukciju uretre. Visok nivo može dovesti do srčanog udara i do smrti.

 • LIP (lipaza) je enzim koji kada je povećan ukazuje na pankreatitis.

 • Na (natrijum) je elektrolit koji se gubi povraćanjem, dijarejom,  oštećenjem bubrega ili kod Adisonove bolesti. Ovaj parameter takođe pomaže u određivanju statusa hidriranosti.

 • PHOS (fosfor) povećanje je često praćeno sa oboljenjem bubrega, hipertiroidizmom i krvarenjem.

 • UB (ukupan bilirubin) povišenja ukazuju  na oboljenje jetre ili hemolizu.Ovaj test  pomaže u identifikovanju problema žučnih puteva i određivanju  tipa anemije.

 • UP (ukupni proteini) ukazuje na status hidriranosti organizma i pruža informacije o  stanju jetre, bubrega i postojanju infekcije.

bottom of page