top of page

 

Izbor ambulante u kojoj će se obaviti hirurška intervencija Vašem ljubimcu  može biti veoma težak. Na ovom mestu biće Vam predstavljene činjenice koje  treba da imate u vidu pre nego što donesete odluku gde će se Vaš ljubimac  operisati.       Na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva mi smo napravili protokole koji nama  omogućavaju lakši rad i pružaju veću sigurnost imajući u vidu Vašu  zabrinutost  i očekivanja vezana za naše  hirurške usluge.

 • Pain Managment – kontrola bola

 

U našoj ambulanti u mogućnosti smo da bol kontrolišemo na tri načina tokom  svake hirurške procedure. Naši pacijenti ne mogu da nam kažu gde ih i koliko  boli ali određene studije su pokazale da primena lekova sa kojima se kontroliše  bol pospešuje brži oporavak u post-operativnom  toku. Takođe mi želimo da budemo sigurni da je Vaš ljubimac na dobrom putu da  se oporavi kada ga pošaljemo kući.

Kako mi  kontrolišemo bol kod Vašeg ljubimca? Prvo im dajemo injekciju sa lekom  protiv bola pre anestezije. Ova injekcija ima za cilj da blokira receptore za  bol pre nego što načinimo bilo kakav hirurški rez. Zatim naši pacijenti  dobijaju lekove protiv bolova i kroz infuziju tokom samog hirurškog zahvata. I  na kraju postoji mogućnost da, u zavisnosti od hirurške procedure, Vi dobijate  lekove protiv bolova koje ćete primenjivati kod kuće ili će ih Vaš ljubimac  dobijati tokom poseta u post-operativnom periodu prilikom dolazaka na kontrolu.  Na ovaj način mi osiguravamo lagodan oporavak posle hirurških zahvata.

 • Pre hirurška analiza krvi – spašava život

 

Uz pomoć ovih analiza mogu se otkriti neke skrivene bolesti ili poremećaji  koji povećavaju rizik od hirurške intervencije (poremećaji bubrežne funkcije,  oboljenja jetre, nedostatak krvnih elemenata koji može uzrokovati krvarenje  itd.)       U našoj ambulanti ovakva analiza se može uraditi za 1h i na taj način se  mogu smanjiti rizici vezani za poznate bolesti i poremećaje (drugačiji pristup  prema pacijentu, odluka pri izboru odgovarajuće   anestezije, primena adekvatne terapije).

 

 • IV……infuzija tokom hirurškog zahvata

 

Naš hirurški protokol podrazumeva plasiranje intravenskog katetera tokom  hirurške intervencije koji omogućava smanjenje rizika koji uvek postoji tokom  anestezije. Na ovakav način omogućeno je brzo i efikasno davanje lekova kod  urgentnih stanja koja se mogu javiti tokom hirurške procedure. Kroz ovaj  kateter dodaju se i lekovi protiv bolova. Najbitnija stvar je aplikacija infuzionih  rastvora koji tokom hirurške procedureobezbeđuju  adekvatni krvni pritisak i adekvatnu perfuziju vitalnih organa  pre svega bubrega i mozga. Bez infuzionih  rastvora tokom hirurške procedure vitalni organi Vašeg ljubimca mogu biti pod  rizikom.

 

 • Monitoring pacijenta tokom hirurškog zahvata

 

 • Kavezi za terapiju kiseonikom

Hirurgija

 

HIRURŠKE INTERVENCIJE KOJE SE OBAVLJAJU U VETERINARSKOJ AMBULANTI GUTA

 

 • Sterilizacija i kastracija

 • Ortopedija

 • Hirurgija oka

 • Carski rez

 • Maksilofacijalna hirurgija

 • Rekonstruktivna i estetska hirurgija

 

bottom of page