top of page

Lajmska bolest

To je najčešća  bolest koja se prenosi krpeljima. Uzročnik je Borrelia burgdoferi-bakterija iz roda spiroheta. Prvi put je otkrivena i opisana početkom sedamdesetih godina prošlog veka kod dece u SAD koja su patila od neuobičajene bolesti zglobova. Kasnije je uzročnik pronađen i u ostalim delovima sveta gde žive krpelji koji su prenosioci. Lajmska bolest je vezana za sezonu krpelja u šumovitim područijima.

 

Različite vrste krpelja prenose lajmsku bolest. Veliki broj vrsta sisara su rezervoari ove bakterije u prirodi. Ova bolest se prenosi kada se krpelj hrani sišući krv. Krpelji preko svoje pljuvčke prenose uzročnika sa jednog na drugog domaćina. Poznato je da krpelji kada se zakače za domaćina ispuste malo svoje pljuvačke u njega kako bi sprečili proces koagulacije krvi. Tada dolazi do prenošenja ove bakterije koja je u krpelja dospela prilikom prethodnog hranjenja. Ova bakterija može se prenositi sa generacije na generaciju krpelja-transovarijalno prenošenje.

Najčešći znak Lajmske bolesti kod pasa je šepanje koje može biti udruženo sa teturanjem, letargijom i gubitkom težine. Dijagnoza se postavlja analizom krvi i to praćenjem nivoa antitela. Preventiva je najbolji način borbe protiv ove bolesti. U sezoni krpelja treba koristiti specijalne preparate protiv krpelja u obliku ogrlica i spot-on preparata. Postoji i vakcina koja daje zaštitu šest meseci i treba je davati psima koji su izloženi visokom riziku od ove bolesti. Vakcina se može koristiti i u regionu gde se želi postići manja invadiranost sa Borrelia burgdoferi u populaciji krpelja. To se postiže tako što vakcinisani psi poseduju odgovarajući titar antitela i kada krpelji dođu u kontakt sa njihovom krvlju dolazi do uništavanja  Borrelia burgdoferi u telu krpelja.

 

Iako je Lajmska bolest zoonoza, ne postoje dokazi da se ona može preneti sa psa na njegovog vlasnika ili druge ljude. Ako je test vašeg psa pozitivan to znači da ste vi izloženi istoj populaciji krpelja kao i on i da je verovatnoća da dobijete Lajmsku bolest veća.

 

Znaci Lajmske bolesti kod ljudi su crvenilo kože oko mesta na kome je bio krpeljl, ovo crvenilo se može javiti i na mestima na kojima krpelj(i) nisu bili zakačen(i). Kasnije se mogu javiti glavobolje, temperatura, malaksalost, bol u zglobovima, peckanja po koži. Limfni čvorovi takođe mogu biti uvećani

bottom of page