top of page

Šta je ultrazvuk?

 
Upotreba ultrazvuka  u veterini

Ultrazvuk se  koristi  za skeniranje unutrašnje  strukture tela. Ultrazvuk funkcioniše  tako što šalje visokofrkventne talase(zvuk ),  usmerene na deo tela koji se ispituje.   Zvuci koji se odbijaju ili “ehoi” se evidentiraju i na taj način  stvaraju sliku koja se može videti na monitoru. Zvučni talasi se emituju iz  malih ručnih sondi.  Visokofrekventni talasi  označavaju talase koje ljudsko uho ne može čuti.

Ultrazvuk nam  omogućava da vidimo unutrašnju građu mnogih organa. Omogućava da vidimo  unutrašnje abnormalnosti  kao što su  čvorovi ,izrasline i  ciste, koje se mogu  uočiti,izbrojati i izmeriti. Mnoge organe koje je teško videti na običnom  radiološkom snimku  ( prostata npr.  )  možemo lako videti ultrazvukom.  Ehokardiografija ( ultrazvuk srca) omogućava nam da vidimo pokrete srca. Može  se meriti  kontraktilnost srca,uočiti  područja gde su abnormalnosti u kretanju zida srca, dilatacije i zadebljanja  zida komore i porediti sa normalnom vrednostima.

 

 

Situacije u kojima je ultrazvuk od pomoći:

SRCE
- Proširena komora (dilataciona i hipertrofična kardiomiopatija i urođene anomalije)
- Kontraktilnost (dilataciona kardiomiopatija)
- Valvularne  insuficijencije-slabost srčanih  zalistaka(endokarditisi i urodjene anomalije)
- Tečnost u srčanoj  kesi
- Delotvornost  terapije

STOMAK       Jetra: ultrazvuk moze pomoći pri dijagnozi  hepatitisa, neoplazija jetre, kamena u žučnoj kesi, zagušenja jetre, portalni  šant       Bubrezi: hidronefroza, neoplazija, kamen, ectopija  uretera, pyelonephritis (gnojna upala), hronična bubrežna slabost, toksikoze       Slezina:  haemangoisarcoma,haemangioma, haematoma,pucanje slezine       Bešika:  kamen, upale,tumori,ectopija uretera       Prostata: cista  prostate, abscesi, tumori prostate, benigne hiperplazije prostate       Materica:  trudnoća može biti otkrivena posle 21. dana  ultrazvukom i ultrazvuk je veoma pouzdan kod otkrivanaj gnojnih upala materice.       Nadbubrežna  žlezda-ultrazvuk je prilično pouzdan u dijagnozi hiperadrenokorticizma-  Kušingovog sindroma i može utvrditi da li je oboljenje izazvano tumorom  nadbubrežne žlezde.       Pankreas: omogućava  da se uoči zapaljeneje pankreasa, tumore pankreasa i insulinome.       Gastrointestinalni  trakt:  gastrointestinalni trakt se može  detaljno pregledati ultrazvukom, što omogućava uočavanje stranog, tumora i  zadebljanja zida.       Ultrazvuk može  takođe potvrditi prisustvo tečnosti u stomaku,potvrditi  peritonitis i proveriti da li je došlo do  širenja tumora na  ilijačne i  mezenterijalne limfne čvorove.

OČI       Ultrazvuk je  koristan u posmatranju retrobularnog tkiva i procenu intraokularnih tkiva,  uočavanje odvajanja mreznjace i urođenih   anomalija oka.

TETIVE       Ultrazvuk se  koristi kod hromosti, u dijagnostikovanju abnormalnosti tetive bicepsa i  supraspinalne tetive i u praćenju osteohondroze.

ZGLOBOVI       Ultrazvuk je veoma  koristan za procenu  zglobova  kolena i ramena.

 

 

 
Najčešća pitanja u vezi ultrazvuka

Da li će  ultrazvučni pregled boleti mog ljubimca?

Ultrazvučni pregled  nije bolan, niti je to invazivna metoda . Zbog   pritiska  sonde na pacijenta može  se javiti bol koji je posledica nekog patološkog procesa u organizmu. Ultrazvučni  pregled  se obično dobro podnosi, osim  ako pacijent  ima problem  kao što je pankreatitis koji se ,između  ostalog, manifestuje prisustvom bola jakog inteziteta. U tom slučaju postoje  lekovi za opuštanje pacijenta koji se mogu primeniti.

Da li moj ljubimac  mora da bude sediran ili anesteziran?

Običan ultrazvucni  pregled ne zahteva primenu anestezije ili sedativa i lako se obavlja na budnim  životinjama.

Da li mora da se  odstrani dlaka?

Neophodno  je odstraniti dlaku  i staviti gel na kožu,na mestu koje se  skenira neposredno pre pregleda. Ultrazvučni talasi ne mogu da putuju kroz  vazduh, tako da će vašem  ljubimcu morati  da se ukloni dlaka na području koje se pregleda.

Mogu li vlasnici da  prisustvuju pregledu?

Uglavnom zavisi od  vlasnika ili pacijenta. Neki pacijenti su kooperativniji  bez prisustva vlasnika. Neki vlasnici ne žele  da budu prisutni. U većini slučajeva je korisno da vlasnici vide ultrazvučni  snimak kako bi shvatili šta nije u redu   sa njihovim ljubimcem.

Da li moj ljubimac  treba da  bude gladan?

Zavisi od  ultrazvučnog pregleda. Ukoliko se radi ultrazvučni pregled organa trbušne  duplje(materica, bubrezi…), poželjno je da creva budu prazna kako se ne bi  javljale senke koje mogu zbuniti veterinara. Ukoliko je potrebno životinju pre  pregleda sedirati ili uvesti u anesteziju onda svakako treba  obustaviti hranu i vodu u skladu sa  protokolima za anesteziju i sedaciju. Takođe prilikom ultrazvučnog pregleda  abdomena  poželjno je da Vaš ljubimac ne  vrši malu nuždu 4-6 sati kako bi se tečnost u bešici iskoristila kao  “ultrazvučni prozor” (kontrast) koji olakšava pregled.   Naša preporuka za ultrazvučni pregled  abdomena je da životinja ne jede 12-14 sati i da ne vrši malu nuždu 4-6 sati,  dok za pregled ostalih organa nema potrebe za posebnim režimom ishrane osim ako  pacijent ne treba da bude podvrgnut sedaciji ili anesteziji.

Koliko traje  ultrazvucni pregled?

Čitav pregled traje  30-40 minuta.

Šta je to  ultrazvukom vođena biopsija ili  fine needle aspiracija pomoću ultrazvuka?

Biopsija  vođeni ultrazvukom i fine needle aspiracija su prilično bezbedne i malo  invazivne metode.    Ultrazvuk može da  koristi veterinaru kao “vodič” do organa ili dela organa gde je potrebno  uraditi  biopsiju ili aspiraciju.  Biopsija podrazumeva uzimanje isečka tkiva, dok se aspiracijom uzima grupa  ćelija iz tkiva. Najveća opasnost pri biopsiji ili aspiraciji vođenoj  ultrazvukom predstavlja krvarenje sa mesta biopsije ili aspiracije. Postoje  obolenja koja narušavaju sposobnost organizma da stvori ugrušak I zaustavi  krvarenje. Najbolje je pre ovog dijagnostičkog postupka testirati životinju  kako bi bili sigurni da će moći da stvori ugrušak i da neće doći do fatalnog  krvarenja. U nekim situacijama,krvarenja će i pored svega biti tako da ukoliko  je potrebno može se uraditi i transfuzija.       Postoje  situacije u kojima je teško ili nemoguće izvesti ultrazvukom vođenu biopsiju  ili aspiraciju. To se dešava kod usporenog zgrušavanja, prisustva tečnosti  stomačnoj ili grudnoj šupljini, ili ako je  organ suviše mali ili daleko od površine tela da bi moglo da mu se pristupi.  Uzorak koji se uzima pomoću ovih metoda je manji nego prilikom laparoskopije  ili operacije, pa ukoliko je promena na organu lokalizovana na malom prostoru,  može se desiti da je ne otkrijemo ili uzorak ne bude dovoljno veliki da uočimo  sve promene koje se dešavaju.       Prednosti  ovih metoda je što su neinvazivne odnosno nije potrebno rasecanje površine  tela. Oporavak podrazumeva smanjenu fizičku aktivnost u naredna 24 časa.  Aspiracija se obično može izvesti bez anestezije kod kooperativni životinja.  Biopsija zahteva anesteziju I terapiju infuzijom. Oporavak od anestezije  traje2-24 časa,osim ako se oporavak ne produži zbog krvarenja.

 
Da li koristiti  ultrazvuk ili rendgensku diajgnostiku ?

Ultarzvuk omogućava  veterinaru da vidi promene koje se dešavaju u okviru organa u telu ( ili unutar  organa). Radiografija ( x-zraci) omogućava određivanje veličine,  oblika i   strukture u telu, ali ne dozvoljava vizuelizaciju unutrašnje strukture.  Ultrazvuk nam omogućava da vidimo unutar organa ,kao i da promene  procenimo  i izmerimo. Ove dve  dijagnostičke metode nikako ne isključuju jedna drugu, već su komplementarne i  međusobno se dopunjuju.

bottom of page