top of page

Sterilizacija i kastracija

Kastracija i sterilizacija predstavljaju najčešće hirurške metode koje se obavljaju u veterinarskoj praksi. Pošto postoji ustaljeno mišljenje da kastracija i sterilizacija nemaju neželjene posledice, što naravno nije tačno, na ovom mestu možete naći detaljnije informacije kako bi bili svesni i onih efekata koji baš i nisu poželjni prilikom donošenja odluke vezane za ovu vrstu hirurških intervencija.

 

Kastracija  

 

 Kastracijom tj. uklanjanjem testisa kod mužjaka je moguće smanjiti agresiju i potrebu za dominacijom jer se smanjuje produkcija testosterona.

Neželjeno ponašanje može da se zadrži još dva do tri meseca koliko je vremenski potrebno da se izmetabolišu hormoni koji se već nalaze u krvi. Kastracija ima niz prednosti. Osim smanjenja agresije i potrebe za dominacijom, smanjuje se mogućnost povređivanja u sukobima sa pripadnicima iste vrste suprotnog pola, smanjena je mogućnost prenošenja bolesti npr. mačije side, mačije leukemije (kod mačaka je leukemija izazvana virusom) i mnogih drugih.  Gubi se nagon za obeležavanjem teritorije i samim tim miris u stanu.

Neželjena posledica je gojaznost koja se može kontrolisati pravilnom ishranom. Na tržištu se nalazi više vrsta hrane za sterilisane mužijake  koje su prilagođene u potpunosti njihovim potrebama.

   Sama operacija kratko traje, ali nosi odredjene rizike sa sobom koji se mogu smanjiti na minimum ukoliko pratite uputstva veterinara oko dobre pripreme za anesteziju i kasnije oko higijene rane i dolazaka na postoperativnu terapiju.

   Ukoliko ste u nedoumici oko toga da li će kastracija imati uticaj na pojavu neželjenog ponašanja moguće je uraditi tzv. hormonsku kastraciju ugradnjom implanta pod kožu koji u periodu 6-9 meseci oslobađa hormone koji imaju efekat suprotan testosteronu, koji se inače smatra odgovornim za ispoljavanje neželjenog ponašanja ( agresivnost, dominacija, obeležavanje teritorije, bežanje od kuće i sl.). 

   Uklanjanjem testisa a samim tim i hormona dolazi do atrofije uretre kod mužijaka pa je samim tim i mogićnost pojave i zadržavanja kamenja i peska u mokraćnoj bešici i uretri povećana. Kastracijom pre puberteta mineralizacija kostiju može da bude nepotpuna i neadekvatna što utiče na njihov lošiji kvalitet i laku lomljivost.

 

Sterilizacija

 

 

bottom of page