top of page

Eutanazija

   Eutanazija predstavlja završetak života jedne individue koja se nalazi u terminalnoj fazi bolesti ili nekom drugom  neizlečivom stanju u cilju oslobađanje od patnje. Reč eutanazija potiče iz grčkog  jezika u kome „eu“ znači dobar, dobra a „thanatos“ znači smrt = dobra smrt.

 

   Eutanazija je najveća emocionalna odluka koju treba doneti za vašeg ljubimca. Etički aspekt koji učestvuje u odluci se odnosi na to koliko ste bili povezani sa vašim ljubimcem tokom života i koliko je još uživanja ostalo vašem psu ili mački do kraja njegovog života.

 

Izvođenje eutanazije

  

   Eutanazija predstavlja bezbolnu proceduru pri kojoj se ljubimcu aplicira lek koji trenutno dovodi do gubitka svesti. Pre davanja leka za eutanaziju mogu se dati i sedativi. Ubrzo po gubitku svesti prestaje i disanje. Po nastupanju moždane smrti i prestanku disanja, srce radi još nekoliko trenutaka kao posledica postojanja autonomnih reflekasa iz perifernog nervnog sistema. Ovi refleksi mogu prouzrokovati grčenje pojedinih mišića na telu. Ukoliko su ovim refleksom zahvaćeni mišići respiratornog sistema može doći do povremenih udisaja koji su poynatiji kao ropac. Ovi refleksi najčešće  nastaju u prvih dva minuta od nastanka moždane smrti i prestanka disanja ali se mogu javiti i do deset minuta posle.

 

   Posle eutanazije

 

   Leševi životinja posle eutanazije se uglavnom kremiraju, ukoliko vlasnik ne želi da ih sahrani. Ukoliko se odlučite da sahranite vašeg ljubimca, što sam ja uradio sa svim mojim psima i mačkama, pored toga što treba da se raspitate o važećim zakonskim propisima koji važe na teritoriji na kojoj želite to da uradite, treba osigurati da telo bude uvijeno ili spakovano u biorazgradivim materijama, nikako sintetičkim. Takođe treba osigurati da grobnica bude dovoljno duboka, najmanje 1m od površine zemlje do leša kako divlje i napuštene životinje ne bi otkopavale.

 

   Sledeći ljubimac

Iako svi vlasnici u trenutku eutanazije izjavljuju kako nikada više neće nabaviti novog ljubimca, statistika, kao i obično, govori suprotno. Većina nas se za novog ljubimca odluči već u prvih mesec dana. Kako da prebolite vašeg ljubimca možete pogledati prateći ovaj link.

 

Beograd, 8.6.2013.g.  Dragutin Smoljanović

bottom of page