top of page

MAČIJA LEUKEMIJA - FeLV

 

   Mačija leukemija je virusna zarazna bolest.  

Šta je virus mačije leukemije?
 
Virus mačije leukemije(Feline Leukemia Virus-FeLV) je Retrovirus. Nazvan je tako zbog načina ponašanja u inficiranoj ćeliji. Svi retrovirusi, među koje spadaju i virus mačije side(Feline Immunodeficiency Virus-FIV) i virus humane side(Human Immunodeficiency Virus-HIV), produkuju enzim reverznu transkriptazu,koja im omogućava da svoj genetski materijal ubace u ćeliju koju inficiraju. Ipak, FeLV i FIV se razlikuju u mnogim pojedinostima, uključujući njihov oblik-FeLV je više kružnog oblika, a FIV je izdužen. Takođe se ova dva virusa razlikuju genetički i njihovi gradivni proteini se razlikuju u veličini i građi. Mnoge bolesti koje prate obolele od FeLV i FIV su slične,a uzročnik osnovnog oboljenja je različit.
 
Koliko su česte infekcije FeLV?

 

FeLV pozitivne mačke postoje svuda na svetu,ali zastupljenost obolelih varira zavisno od njihove starosti,zdravstvenog stanja,okruženja u kojem žive i načina života. U SAD 2-3% svih mačaka je inficirano sa FeLV. Stopa značajno raste-13% ili više-kod mačaka koje su bolesne,vrlo mlade ili na drugi način pod visokim rizikom od infekcija.

Kako se FeLV prenosi?
 
Izvor infekcije su mačke perzistentno inficirane sa FeLV. Virus se izlučuje u velikoj meri sa pljuvačkom i nosnim sekretom, ali i urinom, fecesom i mlekom zaraženih mačaka. Virus se prenosi sa mačke na mačku ujedom, zajedničkim priborom  za negu dlake i ređe zajedničkom upotrebom posude sa posipom ili posuda za hranu. Takođe do transmisije dolazi sa majke mačke na mačiće,  još pre rođenja ili tokom dojenja. FeLV ne preživljava dugo van tela mačke-verovatno kraće od nekoliko sati pod normalnim uslovima spoljašnje sredine.
 
Koji su simptomi bolesti izazvane sa FeLV?
 

Tokom rane faze infekcije obično mačke ne daju nikakve znake obolenja. Tokom vremena-nedeljama,mesecima pa čak i godinama-zdravlje mačke se može pogoršavati ili se mogu smenjivati peiodi bolesti i periodi kada je mačka relativno zdrava. Simptomi su sledeći:

 

 • gubitak apetita

 • postepen ali stalan gubitak težine

 • loš kvalitet dlake

 • uvećani limfni čvorovi

 • perzistentno povišena temperatura

 • stomatitis i gingivitis

 • blede sluzokože

 • infekcije kože,mokraćne bešike i gornjih disajnih puteva

 • stalno prisutna dijareja

 • neurološki problemi,napadi i promene u ponašanju

 • različite promene na očima

 • kod nesterilisanih ženki-abortusi i drugi reproduktivni poremećaji

.

Kako se dijagnostikuje ova infekcija?

U upotrebi su dva tipa testa. Oba detektuju proteinsku komponentu virusa ukoliko je virus prisutan u krvi.

 

 

 • ELISA (enzime-linked immunosorbent assay) i slični testovi mogu  se raditi u veterinarskoj ordinaciji. Testovi ovog tipa registruju i primarnu i sekundarnu infekciju.
 • IFA (indirect immunofluoroscent antibody assay) testovi moraju se raditi u specijalizovanim laboratorijama. IFA test detektuje samo sekundarnu viremiju,pa će većina mačaka koje su pozitivne na ovom testu biti inficirane do kraja života.

 

Obe dijagnostičke metode imaju prednosti i mane. Uglavnom veterinari preporučuju ELISA test,ali postoje situacije kada je preporučljivo uraditi oba testa i po potrebi ponoviti testiranje,da bi bili sigurni u dijagnozu.

 
 
Kako mogu da sprečim da se moja mačka zarazi?

 

Jedini pouzdan način je da onemogućite kontakt sa FeLV pozitivnom mačkom.

 

 1. Vakcinišite FeLV negativnu mačku protiv ove bolesti. Vakcinacija već pozitivnih jedinki ne koristi.  O prednostima i nedostacima vakcinacije razgovarajte sa vašim veterinarom. FeLV vakcina se svuda koristi , ali s obzirom da vakcinisane maške nisu apsolutno bezbedne, trudite se da onemogućite izloženost infekciji iako je mačka vakcinisana. Vakcinacija protiv FeLV ne daje lažno pozitivne rezultate na dostupnim FeLV  testovima.

 2. držite mačku zatvorenu,daleko od potencijalno zaraženih mačaka koje bi mogle da je ujedu. Ako svojoj mački dozvoljavate da izlazi napolje,neka to bude pod vašim nadzorom ili u ograđenom prostoru kako biste sprečili lutanje i tuče.

 3. ukoliko uzimate još jednu mačku,neka bude FeLV negativna

 4. držite FeLV pozitivnu mačku odvojeno od FeLV negativne. Ne dozvolite da koriste iste posude za hranu,vodu ili posudu sa posipom.

 

Kakvu negu zahteva FeLV pozitivna mačka?

 

 • Ne dozvoljavajte FeLV pozitivnoj mački da izlazi napolje da biste smanjili mogućnost širenja infekcije kod mačaka u komšiluku,ali i da biste smanjili mogućnost da vaša mačka dođe u dodir sa drugim infekcijama.

 • kastrirajte odnosno sterilišite FeLV pozitivnu mačku.

 • hranite je izbalansiranom i kompletnom hranom.

 • izbegavajte namirnice koje nisu termički obrađene,kao što je sveže meso ili jaja, i nepasterizovane mlečne proizvode, zato što su imunosuprimirane mačke mnogo sklonije infekcijama sa bakterijama i parazitima čije je poreklo iz hrane.

 • dogovorite sa vašim veterinarom redovne zdravstvene kontrole najmanje jednom u šest meseci. Pored detaljnog kliničkog pregleda celog organizma, veterinar  treba da obrati posebnu pažnju na stanje sluzokoža, očiju, kože i limfnih čvorova. Na svakom pregledu treba pregledati kompletnu krvnu sliku i uraditi biohemijsku anlizu krvnog seruma,kao i analizu urina. Takođe treba izmeriti težinu mačke i pribeležiti vrednost, pošto je mršavljenje jedan od prvih znakova pogoršanja zdravstvenog stanja.

 • pratite ponašanje i zdravstveno stanje svoje mačke. Obavestite veterinara odmah o svakoj promeni.

 

.

bottom of page