Titar antitela protiv virusa besnila i izrada dokumentacije za putovanje u sve zemlje sveta takođe spadaju u usluge koje pružamo u našoj veterinarskoj ambulanti.

 

Bolničko lečenje
Stomatologija
Sterilizacija i kastracija
Ginekologija i akušerstvo