top of page

ONLINE PRODAVNICA

Poštovani klijenti,

U toku je rekonstrukcija našeg ONLINE PET ŠOPA, tako da smo neke od artikala privremeno preselili na novu stranicu. Ukoliko ovde nema artikala koje ste kupovali kod nas ili želite da kupite neke druge artikle kojih ovde nema molimo Vas da nam se obratite putem e-maila ili preko stranice za kontakt.

Hvala Vam na razumevanju.

OTOMAX

00003
din.1 470.00
Na lageru
1
Detalji o proizvodu

Kapi za usi.

Otomax kapi za uši se koriste za lečenje akutnog zapaljenja spoljašnjeg ušnog kanala kod pasa.

Lek se takođe koristi za lečenje kratkotrajnog pogoršanja akutnih znakova hroničnog zapaljenja spoljašnjeg ušnog kanala izazvanih bakterijama osetljivim na gentamicin, kao što je Staphylococcus intermedius, kao i zapaljenja izazvanih gljivicama osetljivim na klotrimazol, posebno Malassezia pachydermati.

IME LEKA: Otomax® gentamicin, betametazon, klotrimazol (2640 i.j./ml + 0.88 mg/ml + 8.80 mg/ml) kapi za uši, suspenzija za pse

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml kapi za uši, suspenzije sadrži:

Aktivne supstance:

  • Gentamicin (u obliku gentamicin-sulfata, mikroniziranog) 2640 i.j.
  • Betametazon (u obliku betametazon-valerata, mikroniziranog) 0.88 mg
  • Klotrimazol, mikroniziran 8.80 mg

Pomoćne supstance:

Parafin, tečni
Plastibase® 50W (5% polietilen, 95% tečni parafin).

INDIKACIJE

Otomax® se koristi za lečenje akutnog zapaljenja spoljašnjeg ušnog kanala.
Lek se takođe koristi za lečenje kratkotrajnog pogoršanja akutnih znakova hroničnog zapaljenja spoljašnjeg ušnog kanala izazvanih bakterijama osetljivim na gentamicin, kao što je Staphylococcus intermedius, kao i zapaljenja izazvanih gljivicama osetljivim na klotrimazol, posebno Malassezia pachydermati.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti kod gravidnih kuja i kuja u laktaciji.

Ne koristiti kod pasa sa perforiranom bubnom opnom.

Ne koristiti u slučajevima preosetljivosti na neki od sastojaka.

NEŽELJENA DEJSTVA

U toku terapije mogu se lokalno pojaviti eritematozne papule koje nestaju po prestanku lečenja. Zapaženo je prolazno slabljenje sluha i u veoma retkim slučajevima, ireverzibilni gubitak sluha, pogotovo kod starijih pasa.
U slučaju auditorne ili vestibularne disfunkcije treba odmah prekinuti tretman, a slušni kanal pažljivo očistiti koristeći rastvore koji nisu ototoksični.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Koristiti isključivo u lečenju spoljašnjeg ušnog kanala.

  • Psi do 15 kg: ukapati 4 kapi u ušni kanal dva puta dnevno tokom 7 dana.
  • Psi preko 15 kg: ukapati 8 kapi u ušni kanal dva puta dnevno tokom 7 dana.

Nakon primene leka, bazu ušne školjke kratko i nežno masirati kako bi lek prodro i do dubljih delova ušnog kanala.
1 kap Otomax®-a sadrži 66.9 i.j. gentamicina, 22.3 mikrograma betametazona i 223 mikrograma klotrimazola.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pre aplikovanja leka treba dobro očistiti i osušiti spoljašnje uvo. Suvišne dlake oko spoljašnjeg ušnog kanala treba ošišati.
Lek dobro promućkati pre primene.

KARENCA

Nije primenljivo.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 25°C. Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 14 dana, na temperaturi do 25°C.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Pre aplikovanja preparata, treba izvršiti pregled celokupnog ušnog kanala, i utvrditi da bubna opna nije perforirana, a u cilju da se izbegne prenošenje infekcije u srednje uho i oštećenje kohlearnog i vestibularnog aparata.
Pre aplikovanja leka treba dobro očistiti i osušiti spoljašnje uvo. Suvišne dlake oko spoljašnjeg ušnog kanala treba ošišati.

Upotreba proizvoda treba da se zasniva na određivanju osetljivosti izolovanih bakterija i / ili na osnovu drugih odgovarajućih dijagnostičkih testova. Ako to nije moguće, terapija treba da se zasniva na osnovu lokalnih (regionalnom, nivou farme) epidemioloških informacija o osetljivosti ciljnih bakterija.

U slučaju upotrebe leka Otomax mimo uputstva datih u Sažetku karakteristika leka, može da dođe do povećanja rezistencije bakterija osetljivih na gentamicin i na taj način može se smanjiti efikasnost upotrebe drugih aminoglikozida, zbog pojave unakrsne rezistencije.
Duža i intenzivnija upotreba kortikosteroida može da izazove lokalne i sistemske efekte, uključujući i smanjenje funkcije nadbubrežne žlezde, istanjenje epiderma i odloženo lečenje.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Ne koristiti kod gravidnih kuja i kuja u laktaciji.

Interakcije

Ne primenjivati lek zajedno sa drugim supstancama koje su ototoksične.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Izbegavati kontakt sa proizvodom.
Pažljivo oprati ruke nakon primene proizvoda.
U slučaju slučajnog kontakta leka sa očima, dobro ih isprati vodom.
Osobe koje su osetljive na neki od sastojaka u proizvodu treba da izbegavaju njegovo korišćenje.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA Neiskorišćeni lek kao i otpadni materijal odstraniti u skladu sa važećim propisima.

OSTALI PODACI

Pakovanje: Plastična bočica sa 14 ml kapi za uši, suspenzije, sa priloženim aplikatorom, u kutiji.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Sačuvaj ovaj proizvod za kasnije
bottom of page